Onze visie: 

Hoeve Ruitenbeek is een christelijke agrarische kinderdagopvang, waarbij we de christelijke normen en waarden hanteren. Bij Hoeve Ruitenbeek hechten we waarde aan veel tijd spenderen in de natuur en op de boerderij. Zo hopen we de kinderen te leren over de gang van zaken op een boerderij en meer uit te dagen om onderzoekend en creatief buiten bezig te zijn.  

Aangezien Hoeve Ruitenbeek is aangesloten bij de Verenigde Agrarische Kinderopvang (VAK) maken wij gebruik van het pedagogisch beleid dat door de VAK is opgesteld. 

Wij hanteren de vier pedagogische basis doelen die zijn vastgesteld door prof. Riksen-Walraven: 

- Het bieden van emotionele veiligheid

- De ontwikkeling van de persoonlijke competentie 

- De ontwikkeling van de sociale competentie

- Het eigen maken van normen en waarden

 

 Emotionele veiligheid: 

Bij Hoeve Ruitenbeek bieden we de kinderen een veilige en vertrouwde omgeving in een huiselijke sfeer. De kinderen krijgen de ruimte om zichzelf te zijn en in hun eigen tempo zich te ontwikkelen. Op de groepen hebben wij vaste gediplomeerde pedagogische medewerkers staan om zo een veilige en vertrouwde basis te bieden. Zo streven wij er ook naar om een kwalitatief goede opvang te bieden voor de kinderen. 

 Ontwikkeling van de persoonlijke competentie: 

Wij werken kind volgend. Ieder kind heeft zijn eigen tempo om te ontwikkelen. De kinderen worden door middel  van de uitdagende binnen- en buitenruimte gestimuleerd in zijn/haar ontwikkeling. Alle vragen van de kinderen zullen worden beantwoord.  

 

 Sociale competentie: 

Op Hoeve Ruitenbeek worden er activiteiten gepland om de kinderen in contact te brengen met elkaar en met de natuur. Daarnaast bouwen ze een band op met de pedagogisch medewerkers. De omgang met de aanwezige dieren, zoals konijnen en koeien bevorderen ook de sociale vaardigheden van de kinderen. Bij de dieren kunnen de kinderen hun drang tot zorgen kwijt.  

 

 Eigen maken van normen en waarden: 

Bij Hoeve Ruitenbeek gaan we met respect met elkaar om, naar kinderen en hun ouder(s), maar ook met de dieren en de natuur. Het positieve gedrag van kinderen wordt bevestigd, op die manier leren ze welk gedrag acceptabel is.